MOT på vei mot nytt skoleår og ut i samfunnet

Bjørg-Elin Moen fra organisasjonen MOT er en engasjert foredragsholder som ga både representanter fra lokalsamfunnet og ansatte i skolene noen nye verktøy i arbeidet med å skape et bedre lokalsamfunn 

Nærøysund er en MOT-kommune, og derfor var det naturlig å starte det nye skoleåret med MOT-foredrag. Samtidig er arbeidet med å få MOT ut i hele nærøysundsamfunnet nå godt i gang.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Som MOT-kommune skal Nærøysund kommune spre MOT-verdiene til ulike deler lokalsamfunnet. Nærøysund er pilotkommune for MOT-programmet «Kommunen som samfunnsbygger». Dette innebærer at det ikke bare skoleelevene som skal få innblikk i MOT-filosofien, men hele lokalsamfunnet.

 

Fikk med seg verktøy

Denne uken var det sesongstart for MOT-arbeidet i Nærøysund. Det skjedde blant annet med en samling forBjørg-Elin Moen utfordret deltakerne på foredragene til noen oppgaver. Her fra møtet med de ansatte i skolene.  representanter fra lag og foreninger, næringslivet, politikk, ulike deler av kommuneadministrasjonen og foreldre. Det var Bjørg-Elin Moen som ga de frammøtte en del verktøy som skal bidra til å skape et varmere og tryggere samfunn. På det to timer lange foredraget fikk deltakerne noen gode råd på hvordan de skal bidra til at færre barn og unge havner utenfor i samfunnet.

Bjørg-Elin Moen har en doktorgrad i psykologi, og har jobbet i MOT i 14 år. Hun leder programmet «Skolen som samfunnsbygger» i MOT med base i Trondheim.

 

Godfølelse og tøff kjærlighet

Det var de tre hovedpunktene «Skap godfølelsen», «Vis bakgrunnsforståelse» og «Praktiser tøff kjærlighet» som var utgangspunktet for foredraget.

Det å skape godfølelsen innebærer blant annet å sette fokus på det positive hos andre, lytte til dem og komme med flere positive tilbakemeldinger enn negative.

Vis bakgrunnsforståelse handlet blant om å kunne forstå mer av hvordan hjernen utvikler seg hos barn og unge. Hvordan det er å stå utenfor etablerte grupper og bruk av følelser i kommunikasjon.

Det å praktisere tøff kjærlighet handler om at en også må ha grensesetting og gi beskjed når noe er galt.

 

Om MOT

MOT styrker ungdoms robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot. MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert.

MOT forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker.

Dette gjøres gjennom MOT-konseptet med enkle livsverdier og skreddersydde MOT-programmer som brukes av skoler og kommuner.

   

Det trengs en landsby

Deltakerne på foredraget på tirsdag dermed et grunnlag for å spre MOT-filosofien ut i sine nærmiljø.

MOTs «Kommunen som samfunnsbygger»-filosofi bygger i stor grad på ordtaket «Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn». Dette innebærer at i tillegg til familien og skolen skal også andre deler av lokalsamfunnet bidra til å gi barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår.

 

Foredrag for lærerne

Onsdag var det ansatte på Kolvereid, Austafjord og Rørvik skoler som fikk en god dose MOT-filosofi fra Bjørg-Elin Moen. Dette er de tre skolene i Nærøysund med ungdomstrinn, men også ansatte på lavere klassetrinn deltok på samlingen, som samtidig markerte starten på skoleåret for de fleste av lærerne og de andre skoleansatte. Alle ungdomsskoleelevene i Nærøysund deltar på MOT-programmet. I tillegg får elevene på mellomtrinnet etter hvert en innføring i dette.

Opplegget for de ansatte på skolene var noe det samme som på tirsdagens samling, men i mer omfattende grad. Nærøysund kommune ønsker å bygge et godt og trygt lokalsamfunn, og MOT-arbeidet skal være en viktig bidragsyter til dette. Derfor er det viktig at de som jobber tett med barn og unge på daglig basis får med seg det verktøyet som trengs for å bidra til gode oppvekstvilkår. Noe av dette verktøyet fikk de med seg samlingen uken før skolestart.

 

Les mer om Nærøysund som pilotkommune her