MOT-teamet

Nærøysund kommune er en MOT-kommune. Vi er også en pilotkommune i MOT-programmet "Kommunens som samfunnsbygger". Det innebærer at alle skal involveres i MOT-arbeidet. Samtidig er det noen som jobber ekstra mye med MOT. 

Dette er MOT-teamet i Nærøysund:

Navn: Knut Arne Valø

Rolle i MOT: MOT-manager i Nærøysund

Hva betyr MOT for deg?

MOT for meg er å akseptere andre slik de er. Det handler om å vise bakgrunnsforståelse.

Navn: Hallvar Rørdal

Rolle i MOT: Rektor Austafjord skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT for meg handler om å gi ungdom og unge verktøy til å ta bevisste valg, og forstå hvordan egen væremåte kan påvirke andre.

 Navn: Tor Inge Sandnes

Rolle i MOT: Rektor Rørvik skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT for meg betyr at elever får en god påminner om hva som er viktig for å ha det bra med seg selv og andre, og at de får en god arena for å trene på det

Navn: Stine Barstad Holm

Rolle i MOT: MOT-coach Kolvereid skole

Hva betyr MOT for deg?

 For meg å få lov til å bidra i «samfunnsoppdraget» med å gjøre ungdommer tryggere og mer robust er en ære. Det å se at den jobben vi gjør faktisk utgjør en forskjell og er med på gjøre ungdommene i stand til å stå opp for seg selv, leve det livet de selv mener er riktig, det er veldig givende.

Navn: Ahmad Al Moussa

Rolle i MOT: MOT-coach Rørvik skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT betyr å være trygg på seg selv, ta gode valg og inkluderer andre i felleskap, der ingen er utenfor. Du betyr mye

Navn: Emma Sofie Nordheim

Rolle i MOT: Ung MOT-leder i Nærøysund Kommune.

Hva betyr MOT for deg?
MOT for meg er å bidra med å skape et trygt og godt samfunn.
Jeg er ung MOT-leder for å styrke ungdommens robusthet og forebygge mobbing!

Navn: Ronja Elise Sandven

Rolle i MOT: Ung MOTivator ved Austafjord skole

Hva betyr MOT for deg?

Jeg valgte å melde meg som UNG-MOTivator fordi jeg vil være et godt forbilde for de som er yngre enn meg, og for å vise at vi på mindre skoler også kan være en del av MOT.

Navn: Erlend Løvseth Heimsvik

Rolle i MOT: MOT-coach ved Austafjord skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT gir meg en fantastisk mulighet til å treffe ungdom på en annen arena enn i klasserommet. Jeg får snakket med ungdom om ting som betyr noe for deres oppvekst og liv. Målet er å styrke dem, gjøre dem mer robuste, og gi dem verktøy for bedre å kunne takle alle livets oppturer og nedturer.

 Navn: Eirin Kristiansen Ramstand

Rolle i MOT: MOT-coach ved Kolvereid skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT betyr mye for meg. Jeg bruker MOTs verdier og verktøyer i hverdagen, både i jobben min som lærer i møtet med elever og kollegaer, hjemme med familie og venner - og i forhold til andre mennesker jeg møter. MOT er viktig for å styrke troen på seg selv, egne valg, egne krefter og egenverdi, og MOT hjelper oss med å løfte blikket for også å se andre.

Navn: Hedda Hamnes Emilsen

Rolle i MOT: Ung MOTivator ved Rørvik skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT er viktig for meg, fordi det hjelper andre med å få en bedre hverdag. 

Navn: June Aurora Støver

Rolle i MOT: Ung MOTivator ved Kolvereid skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT er viktig for meg fordi det er en trygghet i hverdagen. Det er også motiverende å gi styrke til andre. Mot gir meg også mot til å være meg selv.
 

Navn: Håvard Hammer Bakken

Rolle i MOT: Ung MOTivator ved Kolvereid skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT for meg betyr mye. Det er viktig at vi har mot i livet. Det betyr mye for meg fordi det er viktig å glede andre med å si hei eller gjøre noe godt. MOT gir meg mer selvtillit til å si hei og være meg selv

Navn: Emilie Rørdal Andersen

Rolle i MOT: Ung MOTivator ved Kolvereid skole

Hva betyr MOT for deg?

MOT for meg er viktig. Jeg syntes at det er viktig at alle skal få sjansen til å ha mot i hverdagen sin og generelt i livet. Det kan bety mye å kjenne at man har mot, og det vil jeg at alle skal få en mulighet til å kjenne. MOT gir meg glede, gjør at jeg har mer selvtillit og hjelper meg med å være meg selv.

Navn: Unni Berit Finne

Rolle i MOT: Rektor Kolvereid skole

Hva betyr MOT for deg?

For meg er MOT et viktig verktøy:

  • for å bygge et godt klassemiljø der alle skal føle seg inkludert
  • for å gjøre hver enkelt ungdom mer robust i møte med framtida