Kommunepsykolog

Kommunepsykologen i Nærøysund bidrar med vurdering, veiledning og behandling av psykiske lidelser hos kommunens befolkning.

Hovedmålgruppe

Barn og unge voksne fra 0 – 26 år som har psykiske vansker eller utfordringer. Voksne pasienten med lettere psykiske lidelser kan også være aktuelle for korttidsbehandling.

Tilbud

Vurdering, diagnostisering og behandling av lettere psykiske helseplager. Ved alvorligere vansker blir pasienten henvist videre til rett instans.

Psykologen gir tilbud om direkte hjelp til barnet, ungdommen, den unge voksne og familien. Andre oppgaver kan være:

  • Bidra til å styrke det psykiske helsetilbudet til kommunens befolkning gjennom samarbeid med andre kommunale etater.
  • Bidra med tidlig intervensjon for å forebygge psykiske vansker og lidelser.
  • Bidra med veiledning til annet helsepersonell som jobber med de samme vanskene.

Henvisning

Barn / unge under 18 kan bli henvist via helsestasjonen, voksne over 18 henvises av fastlege.

Kommunepsykologen holder til på Friskhus på Kolvereid.

Tjenesten er gratis