Planprogram - høringsutkast Temaplan for trafikksikkerhet 2022-2026

Trafikksikkerhetsplanen legger grunnlaget for arbeidet med trafikksikkerhet i Nærøysund kommune. Det er igangsatt arbeid med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2022-2026. Planen forventes ferdig desember 2021.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

I forbindelse med sammenslåingen av de to tidligere kommunene Nærøy og Vikna, er det behov for å lage en felles trafikksikkerhetsplan for nye Nærøysund kommune.

 

Framdriftsplan:

  

Formålet er å få et politisk styringsdokument som gir grunnlag for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Hovedhensikten er å øke og samordne kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos myke trafikanter.

For å få ned antall ulykker og alvorlighetsgraden, forutsetter det at flere aktører deltar aktivt i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikkopplæring av barn og unge er et viktig forebyggende tiltak i den forbindelse. Målet er å bidra til økt risikoforståelse og trafikksikker adferd.

Planprogrammet ble vedtatt sendt på høring av utvalg for næring og natur i sak 17/21 den 2.03.21.

Kommunen sender forslaget til planprogram ut på høring med frist 2. april 2021.

Se høringsutkastet til planprogrammet her (PDF, 2 MB).

 

Ulykkessituasjon - utvikling i Nærøysund kommune (PDF, 841 kB)

 

 

Parallelt med høring av planprogrammet ønskes innspill om konkrete trafikksikkerhetstiltak, med frist 6. mai 2021.

 

Spørsmål, merknader og innspill kan sendes til post@naroysund.kommune.no

eller til Nærøysund kommune, pb. 133 Sentrum, 7901 Rørvik.