Kommunal planstrategi 2022-2023

Vedtatt revidert versjon - Kommunal planstrategi 2022 - 2023 (fliphtml5.com)

PDF-versjon: Vedtatt revidert versjon - Kommunal planstrategi 2022 - 2023 (PDF, 866 kB)

Kommunal planstrategi er en arena for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden og skal vedtas innen ett år etter konstituering. 

Planstrategien er det første steget i kommunens langsiktige planlegging, og planstrategien setter fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Vurderingen gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for. 

Kontaktinformasjon

Martin Øie Lauten
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon +47 99 42 27 16