Kolvereid skole

Klikk for stort bilde   

Kolvereid Skole er en 1-10 skole med 69 ansatte og 381 elever.

Høsten 2020 sto et nytt og flott skolebygg ferdig for barnetrinnet, i nær tilknytning til ungdomstrinnet. Da ble Kolvereid skoles elever og lærere på 1.-10. trinn samlokalisert midt i Kolvereid sentrum. 

 

Kolvereid skole tilbyr skolefritidsordning (SFO) til alle fra 1.-4. trinn.

Kontaktinfo

Kolvereid Skole
Hovednummer
Telefon 902 66 623
Unni Berit Finne
Rektor
E-post
Telefon 902 71 752
Anne H. Urdshals
Avdelingsleder 1.-5. trinn og SFO
E-post
Telefon 916 28 683
Thomas Finne
Avdelingsleder 6.-10. trinn
E-post
Telefon 903 60 129