Gravvik oppvekstsenter

Klikk for stort bildeGravvik oppvekstsenter  

Skolen er en todelt barneskole med for tiden 10 elever og 4 ansatte, i tillegg til rektor.

 

Fysisk aktivitet er daglig planlagt de dagene elevene ikke har kroppsøving i form av gåturer, turer i skog og mark og aktivitet i gymsalen.

Vi benytter nærmiljøet i undervisningsopplegg i forhold til fagopplæring og ulike temaer.

Oppvekstsenteret tilbyr SFO i barnehagen.

Skolen er en pals-skole og vi har over mange år jobbet for et godt læringsmiljø og et godt miljø for elevene. Vi jobber systematisk med språk, både lesing og skriving. Vårt største satsningsområde i inneværende år er digitalisering og bruk av læringsbrett i undervisningen.

Kontaktinfo

Anne Lise Aunet
Rektor
Telefon 481 18 375

Adresse

Maren F. Sverdrupsveg 183

7990 NAUSTBUKTA