Vedtekter og betalingssatser SFO

Felles vedtekter og betalingssatser for skolefritidsordningen i Nærøysund kommune ble vedtatt i kommunestyremøtet den 13.02.2020.