Voksenopplæring

Nærøysund voksenopplæring består av voksenopplæringssenter på Kolvereid.

Nærøysund voksenopplæring er en kommunal skole for voksne over 16 år, og er en avdeling i MAKS, Mangfold og Kvalifiseringssenteret i Nærøysund voksenopplæring.

Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om eksamensrettet grunnskole for voksne, mulighet for å ta eksamen i et eller flere grunnskolefag for de som har behov for det.  Skolen er med i FVO – prosjektet (Forberedende voksenopplæring) til Kompetanse Norge. https://www.kompetansenorge.no/

Kontaktinfo

Solveig Solstad
Rektor, Kolvereid
E-post
Telefon 472 36 694