Helsestasjon

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade.

På helsestasjonen arbeider helsesykepleier, lege, jordmor, frisklivsveileder, fysioterapeut, ergoterapeut, koordinator, psykiatrisk sykepleier, psykolog og sekretær.

Vi har kontorer på Helse- og sosialavdelingen på Friskhuset på Kolvereid og på helsehuset på Rørvik.

For timebestilling:

 • Kolvereid, tlf. 482 36 746
 • Rørvik, tlf 915 46 332

Hva tilbyr vi?

 • Svangerskapsomsorg
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Helseundersøkelser av barn
 • Kostholdsveiledning 
 • Barselgrupper
 • Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling.
 • Ammehjelp
 • Foreldreveiledning
 • Familieveiledning
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Psykolog
 • Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon tilbud til ungdom
 • Reisevaksinering
 • Smittevern
 • Parterapi

Kontaktinfo

Ivar Kvalø
Enhetsleder helsestasjon
E-post
Mobil 948 86 700
Timebestilling:
Helsestasjon, Kolvereid
Mobil 482 36 746
Helsestasjon, Rørvik
Mobil 915 46 332