Barnevern

Barneverntjenesten i Ytre Namdal dekker kommunene Nærøysund og Leka. Den er organisert og delt opp i team.

Barneverntjenesten i Ytre Namdal
Postadresse: Storgata 19, 7900 RØRVIK
Besøksadresse: Rørvik helsesenter, 1 etg, Storgata 19, 7900 RØRVIK

Klikk for stort bilde 

 

Alarmtelefon er et gratis tilbud hvor du som barn/ungdom selv kan ta kontakt hvis du ønsker noen voksne å snakke med. Der kan du få råd og veiledning om hva du kan gjøre hvis du selv eller noen andre du kjenner har behov for hjelp eller støtte. Se nettsiden Landsdekkende Alarmsentral for barn og unge.

E-post: alarm@116111.no

 

 

 

 

Ansatte:

Navn

Stilling

e-post

Tlf

Heidi Aune

Barnevernleder

heidi.aune@naroysund.kommune.no

907 59 762

Marthe Engesvik

Barnevernspedagog,
Mottak- og undersøkelsesteam

marthe.engesvik@naroysund.kommune.no

 

 

902 27 464

Emelie Thorsen

Barnevernspedagog,
Mottak- og undersøkelsesteam

emelie-torstad.thorsen@naroysund.kommune.no

 

480 85 613

Malin Skaufel

Barnevernspedagog,
Mottak- og undersøkelsesteam

malin.skaufel@naroysund.kommune.no

 

 916 15 693

Beathe Lothe

Barnevernskonsulent,

Teamleder,

Hjelpetiltaksteam

beathe.lothe@naroysund.kommune.no

 

 

482 73 557

Ingrid Livik

Barnevernskonsulent,

Hjelpetiltaksteam

ingrid.livik@naroysund.kommune.no

 

941 42 284

Astrid M. Vågø

Barnevernskonsulent,

Hjelpetiltaksteam

astrid.vago@naroysund.kommune.no

 

480 59 163

Marianne Rosenberg

Barnevernskonsulent,

Hjelpetiltaksteam

marianne.rosenberg@naroysund.kommune.no

 

 

900 17 308

Anders Kristiansen

Barnevernspedagog,

Hjelpetiltaksteam

anders.kristiansen@naroysund.kommune.no

 

 

 

Lars-Eirik Nordheim

Hjemmekonsulent,

Hjelpetiltaksteam

lars-eirik.nordheim@naroysund.kommune.no

 

907 04 454

Kjersti Vean

Barnevernspedagog,

Teamleder,
Omsorgsteam

kjersti.vean@naroysund.kommune.no

 

477 18 122

Hildegunn Nygård

Barnevernspedagog,
Omsorgsteam

hildegunn.nygard@naroysund.kommune.no

 

917 85 764

Hanne Helsø

Barnevernspedagog,
Omsorgsteam

hanne.helso@naroysund.kommune.no

 

913 93 396

Gunn K. Clausen

Merkantil

gunn-karin.clausen@naroysund.kommune.no

 

993 25 797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutt bekymring?

Barnevernet behandler innkomne bekymringsmeldinger innenfor normal kontortid. Dersom du er akutt bekymret for om et barns liv og helse er i fare, kan du ta kontakt med Barnevernvakten eller politiet.
Barnevernvakten: 48 99 55 99
Politiet: 02800

Mottak- og undersøkelsesteam
Dette teamet tar imot og vurderer alle innkomne bekymringsmeldinger. De gjennomfører undersøkelse i de sakene dette blir besluttet. Sammen med familien vurderes det om det er behov for tiltak. Dersom det fattes vedtak om tiltak overføres saken til tiltaksteam.
Tiltaksteam
Dette teamet jobber med alle aktive saker med vedtak om tiltak. De har ansvar for å følge opp familiene og tiltakene. Dette kan være råd og veiledning, PMTO, besøkshjem, fritidskontakt eller andre tiltak som barnet og familien har behov for.
Omsorgsteam
I noen tilfeller overtar barneverntjenesten omsorgen for barn. Det kan være mange ulike årsaker til dette. Når barneverntjenesten har overtatt omsorgen og barn bor i fosterhjem eller institusjon er det omsorgsteamet sin oppgave å følge opp både barn, biologiske foreldre og fosterforeldre.