Bikuben Friluftsbarnehage

Barnehagen består av to avdelinger med stor- og småbarn, og det legges stor vekt på trygghet og gode relasjoner. For tiden bygges ny barnehage som skal stå ferdig ved nytt barnehageår 2020/21. Det blir satt opp i et nytt boligfelt på Nylandet.

Vi har fokus på en variert barnehagehverdag der barnas behov alltid er i fokus, og det tilbringes mye tid til friluftsliv. Vi har egen minibuss og lavvo-område.

Les mer her

Kontaktinfo

Bikuben friluftsbarnehage
E-post
Telefon 74 39 13 86

Adresse

Ragna Jentoftsvei 18

7900 Rørvik