Koronatiltak i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune har samlet all kommunal informasjon om lokale koronatiltak 
Klikk for stort bilde   

Se mer på vår samleside om koronautbruddet:

  https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/

Spesielle tiltak innen Oppvekst og familie i forbindelse med kornasituasjonen

Oppvekst og familie