Kunngjøring eiendomsskatt 2022

Kommunestyret har i sak 81/21, med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, §§ 2, 3 og 4 vedtatt utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen inkl. sjøområder.  Lister over takster og utlignet skatt for 2022 blir ihht. esktl. § 15 lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicekontorene i rådhusene på Rørvik og Kolvereid i 6 uker fra 01.03.22– 15.04.22. 

Det er vedtatt 3,7 promille for bolig- og fritidseiendommer og 6 promille for næringseiendom. Eiendomsskatten betales i 4 terminer.
 
Klage som gjelder fastsatt eiendomsskattetakst bes gitt skriftlig innen 15.04.22. Det kan ikke klages på forhold som er påklaget tidligere.  Klage sendes: Nærøysund kommune, Pb 133 Sentrum, 7901 RØRVIK. (epost: post@naroysund.kommune.no)