Kommunal kompensasjonsordning for næringslivet

Nærøysund kommune har mottatt til sammen vel 1,4 mill.kr for å kunne gi tilskudd til lokalt næringsliv som har hatt tap i inntekt eller økte kostnader som følge av koronapandemien.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Lokalt næringsliv som siden pandemiens utbrudd har opplevd tap av inntekt eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak, kan søke på ordningen.

Dette er en nasjonal støtteordning, som kommunen behandler utdeling av etter søknad. Søknaden må sendes via den nasjonale portalen regionalforvaltning.no. Dersom du eller din virksomhet ikke har brukt denne portalen tidligere, så må dere registrere ny brukerkonto før søknaden kan fylles ut.

For å kunne få utbetalt tilskudd fra denne ordningen så må tap av inntekt og kostnader kunne sannsynliggjøre gjennom dokumentasjon. Aktuell dokumentasjon kan være sammenlignbart regnskap for 2019 og 2020, eller kvitteringer for innkjøp som følge av strengere smittevernregler.

Dersom du lurer på om din virksomhet kan søke på ordningen kan du ta kontakt med oss i kommunen, så kan vi veilede deg om hvilken dokumentasjon som kreves og hvordan søknaden skal fylles ut.

Link til søknadsskjemaet i regionalforvaltning.no finnes HER