Kunnskapsprøve og etablererprøve

Kunnskapsprøven og etablererprøven må avlegges elektronisk. Denne kan avlegges på Servicekontoret og det er fint om tidspunkt avtales på forhånd ved å ta kontakt med Servicekontoret.

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved:

  • butikk som har eller skal søke om salgsbevilling
  • steder som har eller skal søke om skjenkebevilling  

må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis.

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder for salgsbevilling ved butikk eller skjenkebevilling ved steder som har eller skal søke om skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis. 

Ved bestått prøve vil det bli utstedt diplom. Diplomet må oppbevares, fordi det er dokumentasjon for at vedkommende har den nødvendige kunnskapen om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvene er ulik for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. 

Pensum

VINN tilbyr nå nettkurs og tilgang til ”test deg selv-prøver” i tillegg til skriftlig læremateriell. Gå inn på nettsiden deres, www.vinn.no eller ta kontakt på tlf. 76 96 72 00 eller firmapost@vinn.no for mer informasjon.

Prøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Det skal settes kryss ved det svaret som er korrekt. Kandidaten har 60 minutter til å svare på alle spørsmål, og må besvare 24 av 30 spørsmål riktig for å bestå prøven. Kandidater som har språk- lese- eller skriveproblemer kan få tillegg i tid. Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok..

Resultat på prøven gis rett etter avholdt prøve og du får diplom med det samme.

Det er mulig og avlegge prøver både ved rådhuset på Rørvik og Kolvereid, vi har åpent hverdag mellom 08.00 og 15.30.

Det koster kr. 400 å avlegge prøven.