Koronasituasjonen i Nærøysund kommune

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling