Spillemidler

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles bl.a. til idrettsformål. Av den delen som går til idrett fordeles ca. 50 % til anlegg; dvs. idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunen. 

Fylkeskommunen har ansvaret for fordeling av spillemidler til bygging av anlegg til idrett og friluftsliv. Idrettslag, lokale lag og foreninger, og kommunen kan søke på disse midlene. Mer detaljert informasjon finner du på siden til idrettsanlegg.no eller Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Det kan søkes om tilskudd til nybygging og rehabilitering av:

 • Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
 • Nærmiljøanlegg
 • Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten
 • Turstier

Her finner du informasjon, og skjemaer for Kulturdepartementets tilskuddsordninger.

 

Frister:

 • Før 1.april melder aktuelle søkere til - postmottak@naroysund.kommune.no om at ditt lag eller forening planlegger å levere spillemiddelsøknad 
 • 15.oktober er fristen til å levere ferdig søknaden til kommunen https://www.anleggsregisteret.no
 • 31.desember er fristen kommunen har til sende søknaden videre til Trøndelag fylkeskommune.

Kjekt å vite om ordningen: 

Søknadsberettigede for alle anleggstyper er (må ha organisasjonsnummer):

 • Kommuner, fylkeskommuner, samt kommunale/ interkommunale foretak
 • Idrettslag/ organisasjonsledd i NIF og olympiske og paraolympiske komité, samt idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge
 • Samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammenslutninger organisert under NJFF, DNT, Norges Bilsportforbund og det Frivillige Skyttervesen 

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftlivsanlegg:

 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Norsk Friluftsliv
 • Oslofjordens Friluftsråd

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til Samiske anlegg:

 • Samisk Reinkappkjørerforbund/ Sami Heargevuodjin-lihttu

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til Hundesportanlegg:

 • Norsk Kennel klubb

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til Nærmiljøanlegg:

 • Borettslag
 • Velforeninger

Anlegg må være prioritert i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhørende handlingsplan (obs! Ny Temaplan for kultur, idrett og friluftsliv med tilhørende handlingsplan er under utarbeidelse).

Unntak er: orienteringskart og skilting/ merking av eksisterende turveier, samt nærmiljøanlegg med kostnadsramme under kr. 600 000,-

Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må søker:

 • Opprette kontakt med kommunen og
 • Sørge for at kommunen registrerer anlegget i Anleggsregistrert

Ta kontakt med spillemiddelansvarlig i kommunen for veiledning.