Den kulturelle spaserstokken

Ordningen Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal gi eldre bedre tilgang på kunst og kultur. Det er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene og rent praktisk er det kommunene som organiserer og drifter ordningen.

Målet med DKSS arrangement er å sikre at de eldre får tilgang til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet innen alle sjangre slik at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet. Tilbudet kan også skje i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

I Nærøysund kommune har vi ei DKSS tverretatlig gruppe som utarbeider, søker og tilrettelegger for aktivitetene.

Her kan du lese mer om satsningen hos Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktinformasjon

Kari Hestad
Kulturmedarbeider
E-post
Telefon 46 83 57 86