Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skulesekken (DKS) er en nasjonal satsing der kultur og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst og kulturuttrykk av alle slag.

Målet for Den kulturelle skolesekken skal være; -å medvirke til at elever får profesjonelt kunst-og kulturtilbud -legge til rette for at elever I skolen  skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag

-å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstnerlige og kulturlle uttrykk i realiseringa av skolen sine læreplanmål.

Gjennom hvert skoleår tilbys elevene i kommunen tilbud fra Trøndelag fylkeskommune. 

Link til tilbudet til Trøndelags fylkeskommune. 

Kontaktinformasjon

DKS arbeidet koordineres og ledes av DKS koordinator for kommunen i samarbeid med kulturkontaktene på skolene.

DKS koordinator: Kari L. Hestad tlf.46835786

Kontaktinformasjon

Kari Hestad
Kulturmedarbeider
E-post
Telefon 468 35 786