Fritidskort

Alle barn og unge i Nærøysund skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter om de ønsker det, økonomi skal ikke stå til hinder. Om du eller noen du kjenner kan tenke deg å drive med organiserte fritidsaktiviteter i Nærøysund, men tenker at dere ikke har råd så finnes det muligheter for å få hjelp med dette. 

Det er viktig for barn å være med der andre barn er slik at de føler seg inkludert, lærer nye ting og at de får driver med spennende aktiviteter sammen med andre. Dette for å forhindre utenforskap og at man kan være inkludert i det som også skjer på fritiden selv om familien kanskje ikke har råd.  

Hva er Fritidskortet?

Med Fritidskort tar vi sikte på å kunne hjelpe de som har økonomiske utfordringer som blir til hinder for at barn og unge skal delta i organiserte aktiviteter i Nærøysund. Målgruppen for disse midlene er barn og unge fra familier med økonomiske utfordringer og for dem som har behov for støtte for at barn og unge skal kunne delta i organisert fritidsaktivitet.

Fritidkortet innebærer at barn og unge med behov for det, kan få økonomisk støtte til å drive med organiserte fritidsaktiviteter uten at foreldrene er nødt til å måtte igjennom en lang søknadsprosess om dette.

Fritidskortet er en mulighet for at barn og unge kan få dekke utgifter til medlemskontingent, utstyr, reiser, cuper, turneringer og lignende, slik at det blir mulig for flere å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. 

 • Dette er en ordning som gjelder alle barn og unge som er mellom 6 og 18 år. med bostedsadresse i Nærøysund kommune får dekket de utgifter som er i den aktiviteten de velger. Dekker kun en aktivitet i året, i særskilte tilfeller kan det gjøres individuelle vurderinger.
 • Fritidskortet er personlig 

 

Hvem kan få Fritidskortet? 

Fritidskortet er rettet mot barn og unge mellom 3 og 18 år i familier med økonomiske utfordringer som trenger støtte til å dekke utgifter knyttet til fritidsaktiviteten.

 

Hva kan Fritidskortet brukes til? 

Fritidskortet kan brukes til alle former for fritidsaktiviteter som er med i fritidskortordningen (merket med «Fritidskort» i Friskus-portalen), slik at hvert barn selv kan velge hva de ønsker å delta på.

 • Fritidskortet dekker deltakeravgift, utstyr, cuper, reiser eller andre utgifter
 • Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen
 • Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.
 • Fritidskortet kan brukes til betaling av elevkontingent i Kulturskolen

 

Hvordan brukes Fritidskortet?

Fritidskortet er digitalt og hentes på naroysund.friskus.com. Ta kontakt med Stine Barstad Holm enten via e-post stine.holm@naroysund.kommune.no eller på telefon: 47687648 for å få tilsendt info om hvordan dere kan ta i bruk Fritidskortet.

Foreldre kan selv ta kontakt, skoler kan melde et behov, helsestasjon, NAV, Barnevern eller MAKS kan informere om Fritidskortet og be om samtykke til at de kan snakke med prosjektmedarbeider.

I Friskusportalen finner du etter hvert en oversikt over alle fritidsaktører som tilbyr betaling med Fritidskort. Du må være oppmerksom på følgende:

 • som foresatt må du opprette en bruker i Friskusportalen 
 • du skal nå velge hva du vil bruke fritidskortet på
 • med denne ordningen skal du betale faktura for din fritidsaktivitet direkte i Friskus-portalen, og ikke i nettbanken
 • pengene du har i fritidskortet blir tilgjengelig når du skal betale faktura
 • utgifter til utstyr, leir, cuper etc. vurderes individuelt og blir tilgjengeliggjort når det skal betales. Ta kontakt med Stine Barstad Holm når det er behov

Finner du ikke din klubb, forening eller aktivitet? 

Hvis ikke din klubb/forening/aktivitet er oppført som arrangør i Friskus, be dem følge veiledningen under, eller kontakte Stine Barstad Holm via e-post stine.holm@naroysund.kommune.no eller på telefon: 47687648

For lag og foreninger eller andre tilbydere:

Fritidskortet - kriterier for tilbydere

1.Aktiviteten må gjennomføres minimum 8-10 ganger pr. halvår.
2. Aktiviteten må være for barn og unge mellom 3-18 år. 
3. Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten.
4. Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst

Kom i gang:

 1. Opprett arrangørside på naroysund.friskus.com. 
 2. Koble fritidskortet til arrangørsiden. 

Kontaktinformasjon

Stine Barstad Holm
Fritidskoordinator
E-post
Telefon 47 68 76 48