Østeviks minnefond

Martin Østevik døde i Canada i april 1977 og testamenterte all sin eiendom i Norge til eldrehjemmet på Kolvereid. Det er nå Nærøy bo- og behandlingssenter, Bjørkåstunet samt trygdeboliger bygget i tilknytning til disse institusjoner som kan få glede av disse midlene.

I styret sitter 3 politikere valgt av kommunestyret for å forvalte fondet. Styrets funksjonstid følger valgperioden og i inneværende periode sitter følgende personer:

  • Amund Hellesø - leder
  • Terje Settenøy
  • Mildrid Finnehaug

Statutter for bruk av midler testamentert av Martin Østevik (PDF, 61 kB)

Det deles ut penger fra minnefondet årlig og det annonseres 1. august. Søknadsfrist 1. september.

Søkndadsskjema: Søknad om midler fra Østeviks minnefond (DOCX, 39 kB)

Dersom man mottar midler fra fondet må det leveres en rapport FØR man kan søke om nye midler det neste året.

Skjema for rapport: Rapport for mottatte midler fra Østeviks minnefond (DOCX, 40 kB)