Nærøysund arena

Klikk for stort bilde  

Høsten 2021 får Kolvereid sin nye flerbrukshall. Hallen inneholder blant annet en flerbrukshall med to håndballflater, en basishall, svømmehall med to basseng og flere møterom.

Nærøysund arena vil gi et enormt løft for idrett, kultur samt øvrige lag og foreninger i hele Nærøysund. Dette blir et signalbygg på Kolvereid som er viktig for både bolyst og folkehelse i Nærøysund kommune.  

Nærøysund arena er på totalt 9000 kvadratmeter og består i hovedsak av tre deler.

Flerbrukshallen er på rundt 2400 kvadratmeter. Dette tilsvarer to håndballflater eller inntil seks mindre hallflater. Flerbrukshallen vilKlikk for stort bildeFlerbrukshallen     ha gulvmerking for flere ulike idretter. I tilknytning til flerbrukshallen er det en tribune med rundt 500 sitteplasser.

Midt i bygget ligger en basishall som kan brukes til blant annet turn og andre aktiviteter. Basishallen er tilrettelagt for nedfelte trampoliner og skumgrop, samt ribbevegger og annet utstyr.

Klikk for stort bildeBasishall under bygging  Lengst vest i bygget ligger svømmehallen med to basseng. Ett 25-meters basseng med seks svømmebaner og stupetårn på den dype delen av bassenget. Det er også et 12,5-meters varmtvannsbasseng med hev- og senkbar bunn og rullestolrampe.

Bygget har også flere garderober. Disse er tilknyttet de ulike delene av hallen.Klikk for stort bildeSvømmehallen rett før det fylles med vann i hovedbassenget  

I etasjen over garderobene finnes det flere rom som kan benyttes til ulike formål. Det er et klubbrom, to møterom/sosiale rom og et styrketreningsrom. Her er det også anretningskjøkken.

 

 

 

Se her for nærmere informasjon om de ulike delene av Nærøysund arena, samt utfyllende teknisk informasjon:

 

Flerbrukshallen på 2400 kvadratmeter utgjør den østlige delen av Nærøysund arena. Hallen kan brukes til flere ulike formål.

  

 

Basishallen er på totalt 778 kvadratmeter og ligger midt i bygget. Denne kan brukes til blant annet turn, kampsport og andre aktiviteter.

 

Nærøysund arenas svømmehall består av to basseng. Det største har tilknyttet stupetårn, mens det minste er et varmtvannsbasseng/opplæringsbasseng med hev- og senkbar bunn.

 

  

Nærøysund arena er i tillegg til de tre hoveddelene utstyrt med flere rom som kan brukes til ulike formål.

Her finner du plantegningene til Nærøysund arena