To nye haller

Klikk for stort bilde   

Nærøysund kommune vil i løpet av høsten 2021 åpne de nye idrettshallene Nærøysund Arena på Kolvereid og SinkabergHansen Arena på Rørvik. Dette vil bli et enormt løft for kommunen, som samtidig vil bidra til styrking av folkehelsen samt trivselen og mulighetene til innbyggerne i kommunen.

SinkabergHansen Arena står på den tidligere skoletomta i Rørvik sentrum. Hallen er en flerbrukshall, som i tillegg til å inneholde en hallflate som dekker tre håndballbaner også får klatrehall, aktivitetsrom og treningsrom.

Nærøysund arena bygges i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg og skoleområdet på Kolvereid. Hallen inneholder en flerbrukshall med to håndballflater, en basishall og svømmehall med to basseng. Det er dessuten flere samlingsrom samt treningsrom i bygget.

 

Rørvik spektrum og Nærøysund arena styrker Nærøysund kommune på flere områder.

Først og fremst er dette en investering i framtiden. Nå får kommunen gode lokaler for idrett, kultur og andre aktiviteter for innbyggerne i mange år framover.

Arenaene skal brukes store deler av døgnet. På dagtid av kommunens skoler og helsetjenester, på ettermiddag og kveldstid av idrettslag, kulturlivet og andre fra frivillig sektor. Hallene gir muligheter for å utvikle nye aktivitetstilbud og samtidig forsterke de tilbudene som styrkes. Flere hallflater gir mulighet for at flere kan være i aktivitet flere dager i uken. Dette er et viktig bidrag til folkehelsen. Det er også et viktig grep for å skape bolyst og blilyst i kommunen vår.  

Nærøysund ønsker å være ledende innen folkehelsearbeid. Vi skal i samarbeid med lag og foreninger skape et variert fritidstilbud til våre innbyggere i alle aldre. Nå får vi nye arenaer som kan styrke både folkehelsen og fritidstilbudene. Her skal vi kunne spille håndball, badminton, volleyball og andre lagidretter. Vi kan drive turn, klatring, karate og utvikle nye idrettstilbud. Vi kan arrangere konserter, messer og invitere verden inn på konferanser, samlinger og turneringer. Mulighetene er mange i framtiden for hallene i Nærøysund.  

 

Les mer om hallene på de enkelte presentasjonssidene. Her finner du også teknisk informasjon om hallene.