Betalingssatser i Nærøysund kulturskole

Satser Nærøysund Kulturskole

Satser Nærøysund Kulturskole
Tjeneste Pris per år
Elevplass breddeprogram, alle fag 1540 kroner
Elevplass kjerneprogram, musikkfag 2670 kroner
Elevplass kjerneprogram, andre fag 1850 kroner
Elevplass fordypning individuell undervisning, alle fag 3080 kroner
Materialkostnader visuelle fag 500
Instrumentleie, alle fag 700
Gjelder fra 1. januar 2021

 

Det gis søskenmoderasjon på 30% på 2. barn og 50% for 3. barn eller flere

Det gis dessuten flerfagsmoderasjon til elever som deltar på flere fag.