Koronatiltak i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune følger opp arbeidet med bekjempelse av koronaviruset. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon. 

Se vår samleside om temaet https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/

Alle idrettsanlegg og kulturhus er stengt i forbindelse med koronasituasjonen

Alle idrettshaller, svømmehaller, fotballbaner og tilsvarende idrettsanlegg i Nærøysund er stengt i forbindelse med koronasituasjonen. 

Det samme gjelder kulturhus, kino, bibliotek og kulturskole. 

Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet