Pågående høringer

Nærøysund kommune har stadig saker til høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. 

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne. 

Pågående høringer