Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Nærøysund kommune (PDF, 5 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plandokument. Her vises langsiktige utfordringer, mål og strategier for hele Nærøysund-samfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for den kommunale aktiviteten og er dermed et viktig beslutningsgrunnlag for kommunens virksomhet. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Nærøysund kommunestyre 14.06.21 i sak 41/2020.

Saksfremlegg her: Utvalg (naroysund.kommune.no)

 

 

Les de tidligere samfunnsplanene til Vikna og Nærøy kommune på lenkene under:

 

Planprogrammet for arbeidet ble vedtatt av kommunestyret 11.06.2020.

Du kan laste det ned herfra: Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 (PDF, 694 kB)

Kontaktinfo

Martin Øie Lauten
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 994 22 716