Rus

Rus og psykisk helsetjeneste er et frivillig lavterskeltilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer. Tjenesten gir deg en helhetlig tjeneste innenfor fagområdet.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Vi kan tilby:

  • støttesamtaler
  • råd og veiledning
  • koordinering
  • oppfølging av ruskontrakter

Slik søker du:

Søknadsskjema

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Tjenesten er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder eller avdelingsleder.

Kontaktinformasjon

Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87
Natthida Storvold
Behandler - Mestringsenheten
E-post
Mobil 94 03 85 04
Solrunn Urdshals
Enhetsleder Rus- og psykisk helse
E-post
Mobil 95 90 67 40