Psykisk helsetilbud til voksne

Mestringsenheten er et tilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer. Tjenesten gir deg en helhetlig tjeneste innenfor fagområdet.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Vi har mange medarbeidere med bred kompetanse som står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske utfordringer eller rusavhengighet.

Vi kan tilby:

  • behandlingsrettede samtaler
  • råd og veiledning
  • kurs

Vi er opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg som tar kontakt, og sammen med deg finne ut hva som fører til de endringene du ønsker deg.

Ved akutt behov for hjelp: Ta kontakt med legevakt

Slik søker du:

Søknadsskjema

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Tjenesten er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med brukerkontoret.

 

Kontaktinformasjon

Ingunn Kjønsø
Mestringsenheten
E-post
Mobil 995 60 960
Lena M. Moen
Mestringsenheten
E-post
Telefon 482 93 538
Mette Øvergård
Mestringsenheten
E-post
Telefon 911 97 971
Maritha Lindseth
Mestringsenheten
E-post
Telefon 905 31 429
Solrunn Urdshals
Enhetsleder Rus- og psykisk helse
E-post
Mobil 959 06 740
Ruth Mogstad-Arnesen
Mestringsenheten
E-post
Mobil 416 56 046
Brukerkontoret - søknad om tjenester
E-post
Telefon 918 68 552