Kommunepsykolog/psykisk helsetilbud til barn og unge

Kommunepsykologen i Nærøysund bidrar med vurdering, veiledning og behandling av psykiske lidelser hos innbyggere i Nærøysund under 18 år.

Hovedmålgruppe

Barn og unge voksne fra 0-18 år som har psykiske vansker eller utfordringer.

 

Tilbud

Vurdering, diagnostisering og behandling av lettere psykiske helseplager. Ved alvorligere vansker blir pasienten henvist videre til rett instans.

Psykologen gir tilbud om direkte hjelp til barnet/ungdommen. Andre oppgaver kan være:

  • Bidra til å styrke det psykiske helsetilbudet  gjennom samarbeid med andre kommunale etater.
  • Bidra med tidlig intervensjon for å forebygge psykiske vansker og lidelser.
  • Bidra med veiledning til annet helsepersonell som jobber med de samme vanskene.

Henvisning

Barn/unge under 18 henvises til kommunepsykologen via helsestasjonen, barnevernet, PPT eller fastlegen

Kommunepsykologen holder til på Friskhus på Kolvereid.

Forebyggende team kan møte barn og ungdom hvor de måtte ønske det over hele kommunen. 

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Leif Marius Trana
Kommunepsykolog
E-post