Avdeling Kolvereid

Avdelingen har 2 døgntilbud:

  • Fiskarbyen
  • Halsanvegen

Kontaktinformasjon

Berit Sofie Engelsen
Avdelingsleder Kolvereid
E-post
Solrunn Urdshals
Enhetsleder Rus- og psykisk helse
E-post