Døgntilbud

Rus og psykisk helsetjeneste er et frivillig lavterskeltilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Her kan du få tilbud om helhetlig helsehjelp og boveiledning i egen bolig.

Døgnbemannede boliger tildeles etter vedtak. 

 

Kontaktinformasjon

Solrunn Urdshals
Enhetsleder Rus- og psykisk helse
E-post
Mobil 95 90 67 40
Grethe Kvisterø
Avdelingsleder Rørvik
E-post
Mobil 97 41 64 10
Berit Sofie Engelsen
Avdelingsleder Kolvereid
E-post
Mobil 99 32 60 68
Nærøysund Helseservicetorg
Telefon 94 81 43 87