2. etg.

Somatisk avdelingen med 13 plasser, 8 plasser for demente.

Avdelingen tilbyr:

  • Rehabiliteringsopphold
  • Kommunal øyeblikkelig hjelp
  • Medisinsk vurdering
  • Palliativ behandling
  • Langtidsopphold
  • Korttidsopphold

Kontaktinformasjon

Rørvik Sykestue
Telefon +47 47 62 44 07
Harrieth Horseng
Avdelingsleder Rørvik Sykestue 2. etg.
E-post