Akutt/ rehab.

Somatisk avdelingen med 16 plasser.

Avdelingen tilbyr:

  • Rehabiliteringsopphold
  • Kommunal øyeblikkelig hjelp
  • Medisinsk vurdering
  • Palliativ behandling
  • Langtidsopphold
  • Korttidsopphold

Kontaktinformasjon

Nærøy bo- og behandlingssenter
Hovednummer - alle avdelinger
Telefon +47 91 00 09 16
Friederike Sørensen
Avdelingsleder NBBS avd. akutt/rehab.
E-post
Telefon +47 98 01 90 92