Ergoterapi for voksne

  • Funksjonsvurdering, kartlegging og observasjon av hvordan du utfører dine daglige aktiviteter.
  • Aktivitetstilpasning; legge til rette for balanse mellom aktivitet og hvile, utfordring og mestring, og finne alternative måter å utføre aktiviteter på.
  • Trene på å utføre/ mestre dine daglige aktiviteter.
  • Råd, veiledning om hvordan boligen og andre arenaer du ferdes på kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg.
  • Kartlegger og vurderer behov for hjelpemidler, bistår i søknadsprosessen, og gir opplæring og oppfølging.
  • Samarbeider og samordner tjenestetilbudet med andre tjenester/ faggrupper ut fra ditt behov.

Kontaktinformasjon

Lena Kristoffersen Nordahl
Ergoterapeut for voksne og eldre
E-post
Mobil 414 77 590
Daniel Levin Hellesø
Ergoterapeut
Telefon 482 75 140

Ergoterapi for voksne og eldre