Friskliv voksen

Frisklivsresept: Det er et tilbud til deg som ønsker å endre livsstil, men synes det er vanskelig å få til på egenhånd. Vi veileder deg til å gjøre små justeringer i livsstilen som kan føre til en bedre hverdag – sammen setter vi mål og jobber mot dette! . Vi ønsker å hjelpe deg til å finne motivasjon til økt aktivitet og t sunnere liv. Dersom vi ser du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

  • Målgruppe: Frisklivsresepten er i hovedsak for deg som er mellom 18-100 år
  • Varighet: 12 uker
  • Hva inngår i frisklivsresept – individuell helsesamtale, temakvelder og kurs. Trening 2 ganger i uken.

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen
E-post

Besøksadresser:

Kolvereid:

Friskhus

Bjørkåsveien 17

 

Rørvik: 

Rørvik helsesenter

Storgata 19

Anne Kate Edvardsen
Frisklivsveileder
E-post
Telefon 47 76 62 10
Mobil 90 28 11 54