Familiekoordinator - Sømløse tjenester

Familiekoordinatormodellen er en del av 0-24 samarbeidet og program for folkehelse. Familier som lever med vedvarende lavinntekt, opplever ofte sammensatte og komplekse utfordringer. Familiekoordinator er et helhetlig tiltak, og skal være en kontaktperson inn til hjelpeapparatet.

 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hva gjør familiekoordinator?

Målet med Familiekoordinator modellen er å bedre barn og unges oppvekstsvilkår. Dette innebærer å bedre økonomisk situasjon, bosituasjon, arbeids- aktivitets eller utdanningssituasjon og helsesituasjon. Sammen med familien vil familiekoordinatoren jobbe for at:  

  • Familien har en oversiktlig økonomisk situasjon og blir mer økonomisk bærekraftig  
  • Familien bor i egnet bolig  
  • Foreldrene er i arbeid, utdanning eller har avklart stønader  
  • Barn, unge og deres foreldre opplever bedret psykisk helse og livskvalitet  
  • Barna og foreldrene deltar i fritids – og sosiale aktiviteter  

 

Langsiktig mål er:  

  • At færre barn vokser opp i familier med lav inntekt  
  • At barna i deltakerfamiliene gjennomfører videregående skole og er i arbeid som voksne  
  • Mer sømløse tjenester i Nærøysund  
  • At flere familier med levekårsutfordringer får koordinerte tjenester  
  •  

 

Kontaktinformasjon

Malin Laukvik
Familiekoordinator
E-post
Telefon 90 41 75 28