Kommunalt akutt døgntilbud- KAD

Kommunen tilbyr et akutt døgntilbud som gir opphold i 5- 8 døgn.

Tilbudet gjelder brukere med avklarte helseutfordringer som ved forverring kan få omsorg og behandling, hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse på sykehus.

Det er kun fastlege eller legevakt som kan henvise til dette tilbudet.

Tilbudet gis ved:

  • Fiskarbyen og NBBS - Kolvereid
  • Rørvik Sykestue

Tilbudet er gratis. 

Kontaktinfo

Berit Sofie Engelsen
Avdelingsleder Kolvereid
E-post
Mobil 993 26 068
Grethe Kvisterø
Avdelingsleder Rørvik
E-post
Mobil 974 16 410
Solrunn Urdshals
Enhetsleder Rus- og psykisk helse
E-post
Mobil 959 06 740