Hjelp til ungdom og voksne

Mestringsenheten er et lavterskeltilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer. Tjenesten gir deg en helhetlig tjeneste innenfor fagområdet.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Vi har mange medarbeidere med bred kompetanse som står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske utfordringer eller rusavhengighet.

Vi kan tilby:

  • støttesamtaler
  • råd og veiledning
  • koordinering

Vi er opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg som tar kontakt, og sammen med deg finne ut hva som fører til de endringene du ønsker deg.

Ved akutt behov for hjelp: Ta kontakt med legevakt

Slik søker du:

Søknadsskjema

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Tjenesten er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder eller avdelingsleder.

Kontaktinfo

Kolvereid Helseservicetorg
Telefon 469 39 885
Rørvik Helseservicetorg
Telefon 948 12 455
Ingunn Kjønsø
Avdelingsleder Mestringsenheten
E-post
Mobil 995 60 960
Solrunn Urdshals
Enhetsleder Rus- og psykisk helse
E-post
Mobil 959 06 740