Kreftsykepleier

Kreftsykepleier Ann Marit Pedersen er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger hjelp, råd eller noen å snakke med. 

Å få diagnosen kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Nærøysund kommune har ansatt kreftsykepleier i 40% stilling og hensikten er å bedre kreftomsorgen i kommunene. Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.
 

Tilbudet omfatter blant annet:

  • En samtalepartner i alle faser av sykdommen.
  • Hjelp til å koordinere hverdagen på en best mulig måte.
  • Råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer.
  • Hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler.
  • Ha oversikt over og hjelpe deg å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter.
  • Gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen.
  • Ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige, likepersoner og andre ikke-kommunale tilbud.

Kontaktinfo

Ann Marit Pedersen
E-post
Telefon 913 76 030

Kontordag på tirsdager fra 08.00 - 15.30.