Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarmen er et hjelpemiddel for å skape trygghet i hjemmet. Trygghetsalarm kan tildeles den som har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, og ikke kan tilkalle hjelp på andre måter. Trygghetsalarmen er knyttet til alarmsentralen i Namsos, som formidler kontakt videre til de som står på aksjonsplanen. De som står på alarmlista oppretter kontakt med brukeren og vurderer hva slags hjelp det er behov for.

Trygghetsalarmtjenesten omfatter:

  • Montering og oppkobling
  • Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarmen
  • Opplæring i bruken av trygghetsalarmen

Nærøysund kommune har myndighet til å avslutte tjenesten trygghetsalarm dersom helsetilstanden endres og du ikke lenger fyller kriteriene.

Hvem kan få tilbudet?

  • Har redusert bevegelighet med fare for fallulykker eller bor i uegnet bolig
  • Angst/ utrygghet som fører til forringet livskvalitet

Slik søker du:

Søknadsskjema            

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Egenandelssatser i Nærøysund kommune

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder.

Kontaktinfo

Anita Hansen
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester
E-post
Mobil 975 65 140