Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet).

Du får vanligvis tillatelse for to til fem år eller så lenge førerkortet ditt er gyldig.

Hvem kan søke?

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Du må legge ved legeerklæring

Slik søker du:

Søknadsskjema

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Kontaktinfo

Kolvereid Helseservicetorg
Telefon 469 39 885
Rørvik Helseservicetorg
Telefon 948 12 455