Hjemmesykepleie

Tilbud til de som bor eller oppholder seg i kommunen, og som på grunn av akutt eller kronisk sykdom /funksjonshemming har behov for pleie og omsorg i eget hjem.

Det kan blant annet gis hjelp til:

  • generell sykepleie
  • forebygge komplikasjoner på grunn av sykdom
  • observasjon av sykdomsutvikling og allmenntilstand
  • sårbehandling
  • oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling
  • smertebehandling
  • administrering og utdeling av medisiner
  • personlig pleie
  • kreftomsorg

All hjelp tildeles etter individuell vurdering. Det tas utgangspunkt i søkerens situasjon og hva han/hun kan klare selv. .
Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Slik søker du

Søknadsskjema

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med enhetsleder eller advdelingsleder.

Kontaktinfo

Kolvereid Helseservicetorg
Telefon 469 39 885
Rørvik Helseservicetorg
Telefon 948 12 455
Anita Hansen
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester
E-post
Mobil 975 65 140