Demensomsorg

Mennesker med demens og deres pårørende kan ha behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av kommunale tjenester.

Les mer om demens her

Kommunen har følgende tilbud og tjenester:

 

 

Kontaktinfo

Kolvereid Helseservicetorg
Telefon 469 39 885
Rørvik Helseservicetorg
Telefon 948 12 455