Koronatiltak i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune følger opp arbeidet med bekjempelse av koronaviruset. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon. 

Se vår samleside om temaet https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/

Spesielle tiltak innen Helse og velferd i forbindelse med koronasituasjonen

Finn mer informasjon her: 

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/tiltak-i-helse-og-velferd/

Helseservicetorget kan nås på dette telefonnummeret: 918 68 552

 

Helse og mestring