Seksjonering

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Bolig kan som hovedregel deles opp i tilsvarende mange seksjoner som det er bruksenheter.
Det kan knyttes tilleggsareal B bolig og tilleggsareal G grunn til seksjonene. For tilleggsareal grunn er det krav om oppmåling av arealene i henhold til Matrikkelloven før seksjonering kan tinglyses. 

Kriterier / vilkår 

Standardvilkår er at aktuelle boenheter må være godkjent som selvstendig bruksenhet. For næringsseksjoner må eiendommen være godkjent for næringsvirksomhet.

Søknadsbehandling 

Søknadspliktig. Behandles etter Lov om eierseksjoner/matrikkelloven. Søknaden skal inneholde:
Kartutsnitt i målestokk 1 : 1000 plantegninger med angitte seksjoner og utfylt søknadsskjema. Det skal leveres to sett. Saken behandles normalt som en delegasjonssak.

Saksbehandlingstid 

12 uker