Nærøysund kommune setter nå i gang arbeidet med å utarbeide en samfunnsplan. Samfunnsplanen er et av kommunens aller viktigste styringsdokument og legger føringer for utvikling mange år framover. Planen skal tuftes på FNs bærekraftmål og første steg på veien mot planen er å finne ut hvilke av de 17 bærekraftsmålene som er viktigst for kommunens innbyggere.

Nærøysund kommunestyre vedtok den 15.04.2020 i sak PS 33/2020 å igangsette arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og å legge forslag til planprogram (PDF, 696 kB)  for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn.

For mer informasjon, hvor du kan henvende deg ved spørsmål og hvordan du sender innspill se her