Innspillsbank

Her vil referat fra dialogmøter og mottatte innspill legges ut fortløpende.  

Personer som ønsker å være anonyme blir ikke sitert med navn

Referater:

Referat fra planutvalg 25. august 2020

Referat fra møte i utvalg for næring og natur 27.august (PDF, 191 kB)

Innspill fra Nærøysund idrettsråd 28.august (PDF, 176 kB)

Innspill fra utvalg for folk 03.09.20 (PDF, 326 kB)

Innspill fra NAV 08.09.20 (PDF, 330 kB)

Innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse 08.09.20 (PDF, 97 kB)

Innspill fra workshop på ledermøte 09.09.20 (PDF, 635 kB)

Innspill fra møte på Rørvik frivilligsentral 15.09.20 (PDF, 473 kB)

Innspill fra Nærøysund motorsport Club (PDF, 60 kB)

Innspill fra LHL Vikna og Mental helse Ytre Namdal (PDF, 511 kB)

Innspill fra workshop Sopinfestivalen 18.09.20 (PDF, 240 kB)

Innspill fra Gravvik (PDF, 367 kB)

Innspill fra ledergruppe YNVS (PDF, 415 kB)

Innspill fra innbygger (JPG, 143 kB)

Innspill fra stand Ottersøy (PDF, 52 kB)

Innspill fra stand Salsbruket (PDF, 112 kB)

Innspill fra stand Austafjord (PDF, 325 kB)

Innspill fra stand Naustbukta (PDF, 157 kB)

Innspill fra stand Rørvik (PDF, 122 kB)

Innspill fra Frivilligsentralen Kolvereid (PDF, 328 kB)

Innspill fra HR-avdelinga Nærøysund kommune (PDF, 166 kB)

Innspill fra Paulsen/Williksen og Norbolig (PDF, 593 kB)

Innspill fra Val skoler (PDF, 504 kB)

Innspill fra ungdomskonferanse (PDF, 541 kB)

Innspill fra mellomtrinnet Austafjord skole (PDF, 197 kB) presentasjon 1 (PPTX, 25 MB), 2 (PPTX, 4 MB), 3 (PPTX, 20 MB), 4 (PPTX, 7 MB) 

Innspill fra Ytre Namdal vekst (PDF, 118 kB)

Innspill fra grendemøte på Foldereid (PDF, 199 kB)

Innspill fra Nærøysund kirkelig fellesråd (PDF, 207 kB)

Innspill fra innbygger (PDF, 183 kB)

Innspill fra innbygger (PDF, 143 kB)

Innspill fra deltakere på innspillmøte InnovArena  (PDF, 136 kB)

Innspill fra Nærøysund arbeiderparti (PDF, 339 kB)

Innspill fra enhetsledermøte helse og velferd  (PDF, 336 kB)

Innspill fra helse og mestring  (PDF, 386 kB)

Innspill fra grendemøte på Ofstad (PDF, 203 kB)

Innspill fra innbygger (PDF, 10 kB)

Innspill fra Rørvik Rotary (PDF, 413 kB)

Innspill fra fellestjenesten i Nærøysund kommune  (PDF, 471 kB)

Innspill fra Nærøysund Senterparti (PDF, 463 kB)

Innspill fra avdeling rus og psykisk helse (PDF, 336 kB)

Innspill fra avdeling miljøtjenesten  (PDF, 475 kB)

Innspill fra idretten i Nærøysund (PDF, 345 kB)

Innspill fra barnehager i Nærøysund (PDF, 352 kB)

Innspill fra innvandrergruppe (PDF, 337 kB)

Innspill fra barnehagebarn (PDF, 344 kB)

Innspill fra elever Nærøysundet skole (PDF, 427 kB)

Innspill fra elever Foldereid oppvekstsenter (PDF, 343 kB)

Innspill fra elever Kolvereid skole (PDF, 337 kB)

Innspill fra elever Rørvik skole (PDF, 227 kB)

Innspill fra elever Val videregående skole (PDF, 576 kB)

Sammenstilling av innspill fra skolene i Nærøysund (PDF, 507 kB)

Innspill fra Nærøysund SV (PDF, 55 kB)

Innspill fra rus og psykiatri Rørvik (PDF, 210 kB)

Innspill fra stand på Sjånes (PDF, 336 kB)

Innspill fra Nærøykirkas venner (PDF, 84 kB)

Innspill fra Namdalskysten Næringsforening (PDF, 186 kB)

Innspill fra foreningen Lyspunktet (PDF, 121 kB)

Innspill fra Nærøysund Høyre (PDF, 130 kB)

Innspill fra Nærøysund Frp (PDF, 69 kB)

Innspill fra Nærøysund Krf (PDF, 72 kB)

Innspill fra Mangfolds- og integreringssenteret (MAKS)  (PDF, 335 kB)

Innspill fra økonomiavdelinga (PDF, 111 kB)

Innspill fra avdeling for strategi- og samfunn (PDF, 116 kB)

Innspill fra innbygger (PDF, 118 kB)

Innspill fra kultur og fritid (PDF, 85 kB)

Innspill fra folkemøte på Salsbruket (PDF, 84 kB)

Innspill fra teknisk (PDF, 143 kB)

Innspill fra Nærøysund Venstre (PDF, 60 kB)

Sammenstilling av fritektssvar fra innbyggerundersøkelse (JPG, 117 kB)

Innspill fra Norbolig AS og Paulsen/Williksen AS (PDF, 335 kB)

Innspill fra Ramfjord Bygdelag (PDF, 321 kB)

Referat fra møte i regionalt planforum 18.11.20 (PDF, 98 kB)

Innspill fra Forsvarsbygg (PDF, 244 kB)

Resultat av innbyggerundersøkelsen - Analysedel (DOCX, 3 MB)

Resultat av innbyggerundersøkelsen - Talldel (DOCX, 5 MB)