Les høringsversjonen av samfunnsplanen og alle innkomne innspill i høringsfasen

Kommuneplanens samfunnsdel var på høring fra 06.04.21 til 19.05.21. Høring av planforslaget er nå avsluttet. 

Planforslaget ligger nå til politisk behandling. Se saksfremlegg og planforslaget til behandling her: Utvalg (naroysund.kommune.no)

For spørsmål ta kontakt med Samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten på e-post martin.lauten@naroysund.kommune.no - tlf: 99 42 27 16